Wypożyczalnia Strojów - Soleckie Centrum Kultury

Soleckie Centrum Kultury

Wypożyczalnia Strojów

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z częścią naszej kolekcji:

 

 

Zalącznik nr 1

                                                                                                                      do Zarządzenia 11/2018

                                                                                                                      Dyrektora SCK

                                                                                                                      z dnia 03.09.2018r.

 

 

 

 

                              R E G U L A M I N

wypożyczalni kostiumów karnawałowych, strojów i rekwizytów

                              w Soleckim Centrum Kultury.

 

1. Za wypożyczenie kostiumu karnawałowego dla dzieci stroju obowiązuje

    opłata 20 zł +  20 zł kaucja zwrotna.

 

2. Za wypożyczenie kostiumu karnawałowego dla dorosłych, obowiązuje

oplata 30 zł + 30 zł kaucja zwrotna.

 

3. Za wypożyczenie rekwizytu obowiązuje opłata 5 zł + 5 zł kaucja zwrotna.

 

4. Opłatę uiszcza się w dniu wypożyczenia kostiumu, stroju, rekwizytu w kasie Soleckiego Centrum Kultury.

 

5. Zwrot wypożyczonego kostiumu, stroju i rekwizytu musi nastąpić trzeciego dnia od daty wypożyczenia.

 

6. Kaucja zostaje zatrzymana w przypadku:

a/ zniszczenia kostiumu, stroju i rekwizytu,

b/ niedotrzymania terminu zwrotu.

 

7. Raz pobrana opłata za wypożyczenie kostiumu, stroju, rekwizytu nie podlega zwrotowi.

 

8. Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji stroju na określony termin.

9.Z uwagi na wymogi prawne w zakresie ochrony danych osobowych informujemy,   

   że dane osobowe jak:  imię ,  nazwisko, adres, nr telefonu pobierane są w celu

   organizacji prawidłowego funkcjonowania wypożyczalni.

   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Soleckie Centrum Kultury.

  

Artykuły

Przejdź do - NOWE 2018

NOWE 2018

22 stycznia 2018
Przejdź do - Kolekcja Strojów dla Dzieci
Przejdź do - Kolekcja Strojów dla Dorosłych

Pliki do pobrania