Szukaj

Sesja Rady Powiatu Bydgoskiego

Wczoraj, tj. 7 lutego, w Soleckim Centrum Kultury odbyła się sesja Rady Powiatu Bydgoskiego. W porządku obrad znalazły się między innymi sprawozdanie starosty z wykonania uchwał rady oraz z działalności zarządu w okresie między sesjami; przyjęcia rocznej informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu bydgoskiego za 2023 rok. Ponadto radni dyskutowali o przystankach komunikacyjnych będących własnością lub w zarządzie powiatu, udzieleniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w powiecie bydgoskim. Radni głosowali także nad uchyleniem uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. W sesji brali udział także przedstawiciele samorządu Solca Kujawskiego.

FOTORELACJA

Zobacz
Podobne

Wakacje z SCK

Wakacje! Znowu są wakacje! To czas dobrej zabawy i spełniania pragnień, ale jest to też idealny czas na próbowanie nowych aktywności!DOŁĄCZ DO NASZEJ LISTY MAILINGOWEJ!

Otrzymasz najnowsze informację związane z Soleckim Centrum Kultury.