Szukaj

Konkurs Fotograficzny „Walentynki w Kinie”

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „WALENTYNKI W KINIE”

Oznajmiamy wszem i wobec, że jako jedyni w konkursie wzięli udział Pani Halina i Pan Andrzej. Pomimo tego, że nie spełnili oni warunków konkursu, postanowiliśmy przyznać im główną nagrodę – SEANS FILMOWY DLA DWOJGA!

Gratulujemy i zapraszamy do SCK w celu ustalenia terminu „odbioru nagrody”. Życzymy Państwu wspaniałych Walentynek!!!


Kochani!
Niebawem 14 lutego czyli WALENTYNKI

Randka w kinie? Dlaczego nie?
Kino na wyłączność? Super!!!

Kino Kultura, Soleckiego Centrum Kultury zaprasza Was do udziału w zabawie:

 1. Robicie sobie zdjęcie w walentynkowej scenerii w SCK.
 2. Foto wrzucacie w komentarzu do posta z imionami pary.
 3. Udostępniacie w/w posta na swoim profilu i oznaczacie Kino Kultura.
 4. Zbieracie polubienia.
 5. Wasz profil musi być publiczny.
 6. Para, która zbierze pod swoim zdjęciem najwięcej polubień wygrywa konkurs.
 7. Nagrodą dla Zwycięzców jest kino na wyłączność: czyli seans filmowy tylko dla dwojga.
 8. Na zdjęcia czekamy do 13.02.24 do godz. 24:00.

Do dzieła!

Regulamin konkursu:

Konkurs fotograficzny organizowany przez Soleckie Centrum Kultury i Kino Kultura.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Soleckie Centrum Kultury (zwane dalej SCK) i Kino Kultura.
 2. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej informacji o zdobyciu nagrody.
 3. Jedynymi danymi użytkowników, które przetwarza organizator, w trakcie trwania konkursu jest nick/nazwa profilu użytkownika w portalu Facebook, który każdorazowo podawany jest w treści wpisu konkursowego.

Założenia organizacyjne:

 1. W dniach od 5 lutego 2024 r. do 13 lutego 2024 r. uczestnicy będą mieli możliwość wykonania zdjęcia konkursowego, w Soleckim Centrum Kultury, na przygotowanej scenografii.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. Do konkursu Uczestnicy przystępują indywidualnie.
 4. Zgłoszenie do konkursu jest dobrowolne.
 5. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.
 6. Decyzja o wzięciu udziału w konkursie jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na publikację wizerunku i wykorzystanie zdjęć w celach marketingowych przez SCK i Kino Kultura.
 8. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • umieszczenie zdjęcia w komentarzu do posta konkursowego na profilu Kina Kulrura
 • udostępnienie w/w posta na swoim profilu Facebook i oznaczenie Kina Kultura
 • profil Facebook Uczestnika musi być publiczny.
 1. Zdjęcia można umieszczać do dnia 13 lutego 2024 r. do godz. 24:00.
 2. Zwycięzcą konkursu jest osoba która spełni wszystkie warunki regulaminu i zbierze najwięcej polubień pod swoim zdjęciem.
 3. Organizator przyzna nagrodę osobie której zdjęcie zdobędzie najwiecej polubień (like).
 4. Nagrodą w Konkursie jest prywatny seans filmowy w Kinie Kultura.
 5. W przypadku nieprawidłowości i przypadków, o których nie ma mowy w regulaminie, decyzje podejmuje niezależnie Organizator konkursu.

Ochrona prywatności

 1. Organizator konkursu przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników korzystających z Aplikacji. Dlatego też zbiera tylko te dane i informacje o użytkownikach, które są potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Organizator zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Jedynymi danymi przechowanymi przez organizatora w trakcie trwania konkursu są nicki/nazwy profili osób, których prace zostały zgłoszone do konkursu. Ma to na celu ułatwienie wyłonienia zwycięzców konkursu.
 3. Uczestnik konkursu oraz Organizator oświadczają, że treści wgrywane w procesie personalizowania Aplikacji nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linki naruszających prawa osób trzecich.
 5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 6. Każdy użytkownik, którego dane zostały zapisane, ma dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji i modyfikacji.
 7. Dane zostaną usunięte na wyraźne życzenie użytkownika.
 8. Wpis konkursowy nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.
  Pozostałe ustalenia:
 9. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody. Wszelkie zmiany dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej www.sck-solec.com.
 10. W sprawach, nieuregulowanych powyższymi zapisami – rozstrzyga organizator konkursu.
 11. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania w zgłoszeniu, przez Uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
 12. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu aplikacji Facebook, ani też odpowiedzialności za awarie aplikacji Facebook i błędy mogące występować z tego powodu.

Zobacz
Podobne

Wakacje z SCK

Wakacje! Znowu są wakacje! To czas dobrej zabawy i spełniania pragnień, ale jest to też idealny czas na próbowanie nowych aktywności!DOŁĄCZ DO NASZEJ LISTY MAILINGOWEJ!

Otrzymasz najnowsze informację związane z Soleckim Centrum Kultury.