Szukaj

Świąteczna Sesja Zdjęciowa

Informacja od Joanny Cylki – Fotografa:

„Moja praca jest również moją pasją, więc obiecuję, że oddaje jej całe swoje serce oraz zaangażowanie, Staram się z całych sił, abyście wspólnie ze mną przeżyli cudownie czas sesji. Powyższe informacje powstały po to, by umożliwić nam organizację sesji bez nerwów, niedomówień czy utraty szacunku. Jesteście dla mnie niesamowicie ważni, to dzięki Wam mogę się spełniać zawodowo, rozwijać skrzydła, praca z Wami to dla mnie zaszczyt.”

FOTORELACJA

fot.: Bartosz Pelikant

Konkurs fotograficzny
organizowany przez Soleckie Centrum Kultury
razem z Asia Cylka Fotografia.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Soleckie Centrum Kultury i Asia Cylka Fotografia.
 2. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.
 3. Jedynymi danymi użytkowników, które przetwarza organizator, w trakcie trwania konkursu jest nick/nazwa profilu użytkownika w portalu Facebook, który każdorazowo podawany jest w treści wpisu konkursowego.

Założenia organizacyjne:

 1. Sesja zdjęciowa odbędzie się w dniu 8.12.2023 w godzinach 17-20.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 3. Do konkursu uczestnicy przystępują indywidualnie.
 4. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.
 5. Decyzja o skorzystaniu z usług Fotografa jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Uczestnik będzie miał wykonane 1 zdjęcie na wybranej przez siebie scenografii (dwie do wyboru) i nie ma możliwości otrzymania reszty wykonanych zdjęć. Zdjęcia zostaną udostępnione za pośrednictwem portalu Facebook na profilu SCK do dnia 22.12.2023.
 7. Fotograf, polegając na swoim zmyśle estetyki, dokona selekcji zdjęć według własnego uznania, ujęcia zostaną poddane dodatkowej autorskiej obróbce.
 8. Przygotowania do sesji są niezwykle ważne, to od nich zależy jakość zdjęć. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za jakość końcowego dzieła wywołane zaniedbaniami przez Uczestnika.
 9. Uczestnik nie może także ingerować w zdjęcie (np. zmiana na czarno-białe, nakładanie filtrów). Uczestnik nie może ingerować, nakazywać i wymagać od Fotografa innego systemu pracy.
 10. Udział w darmowej sesji zdjęciowej jest jednoznaczny ze zgodą na publikacje wizerunku i wykorzystanie zdjęć w celach marketingowych przez SCK i fotografa.
 11. Aby zdjęcie wzięło udział w konkursie, musi być prawidłowo oznaczone oraz profil użytkownika musi być publiczny.
 12. Zgłoszenie do konkursu jest dobrowolne i polega na dodaniu przez Uczestnika zdjęcia zgodnego z regulaminem na jego profil w aplikacji Facebook oraz oznaczenia profilu Soleckiego Centrum Kultury i Asia Cylka Fotografia.
 13. Spośród wszystkich zdjęć zamieszczonych na profilu Facebook z odpowiednim oznaczeniem, do dnia 20.12 zostanie wyłoniony zwycięzca.
 14. Organizator przyzna nagrode osobie której zdjęcie na profilu facebook’owym Soleckiego Centrum Kultury, zdobędzie najwiecej polubień (like).
 15. Nagrodą w Konkursie jest sesja zdjęciowa plenerowa w promieniu 20 km od solca Kujawskiego, sesja rodzinna/ciazowa/par/dziecięca. 5 zdjęć poddanych autorskiej obroce. Termin realizacji sesji do maja 2024.
 16. W przypadku nieprawidłowości i przypadków, o których nie ma mowy w regulaminie, decyzje podejmuje niezależnie Organizator konkursu.
 17. Decyzja o skorzystaniu z usług Fotografa jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

Ochrona prywatności:

 1. Organizator konkursu przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników korzystających z Aplikacji. Dlatego też zbiera tylko te dane i informacje o użytkownikach, które są potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Organizator zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Jedynymi danymi przechowanymi przez organizatora w trakcie trwania konkursu są konkursowe zdjęcia oraz nicki/nazwy profili osób, których prace zostały zgłoszone do konkursu. Ma to na celu ułatwienie wyłonienia zwycięzców konkursu.
 3. Użytkownik oraz Organizator oświadczają, że treści wgrywane w procesie personalizowania Aplikacji nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linki naruszających prawa osób trzecich.
 5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 6. Każdy użytkownik, którego dane zostały zapisane, ma dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji i modyfikacji.
 7. Dane zostaną usunięte na wyraźne życzenie użytkownika.

Wymogi formalne:

 1. Uczestnik zobowiązany jest z zapoznaniem się z portfolio Fotografa, jego stylem obróbki i pracy. Uczestnik nie może oczekiwać od Fotografa wykonania dzieła niezgodnego z jego poczuciem estetyki oraz niezgodnego z charakterystycznym dla Fotografa stylem w tym z kolorystyką, kontrastem, kadrowaniem. W związku z powyższym nie ma możliwości dokonania reklamacji ujęć na podstawie w/w aspektów, nie ma możliwości również wymiany ujęć na inne, chyba że Fotograf zadecyduje inaczej.
 2. Wpis konkursowy nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.

Pozostałe ustalenia:

 1. Prawa autorskie do zdjęcia należą do Fotografa – o tym stanowią przepisy prawne.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy czym zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody. Wszelkie zmiany dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej www.sck-solec.com.
 3. W sprawach, nieuregulowanych powyższymi zapisami – rozstrzyga organizator konkursu.
 4. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania w zgłoszeniu, przez Uczestników Konkursu nieprawidłowych danych.
 5. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym działaniu aplikacji Facebook, ani też odpowiedzialności za awarie aplikacji Facebook i błędy mogące występować z tego powodu.

Zobacz
Podobne

Wakacje z SCK

Wakacje! Znowu są wakacje! To czas dobrej zabawy i spełniania pragnień, ale jest to też idealny czas na próbowanie nowych aktywności!DOŁĄCZ DO NASZEJ LISTY MAILINGOWEJ!

Otrzymasz najnowsze informację związane z Soleckim Centrum Kultury.